1943977522490685
Architektura

Zagospodarowania terenu za Ośrodkiem Zdrowia

Project details

Klient

UG Kleszczów

Projektant

KOZ Design

Category

Architektura

Głównym założeniem projektu, przy wykorzystaniu istniejącego terenu przynależącego do Ośrodka Zdrowia, jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych , uporządkowanie terenu i ciągów komunikacyjnych oraz stworzenie małego placu zabaw dla dzieci oczekujących na wizytę w OZ. Warianty przewidują zagospodarowanie również przylegającego terenu wzdłuż zachodniej granicy działki i rozbudowę terenów rekreacyjnych o duży plac zabaw oraz zewnętrzną siłownię.

Share on
Previous

Urząd Gminy w Kleszczowie

Next

Zagospodarowanie placu przed Urzędem Gminy